Thai     English  
Home       Ceremony       Information       Join Us       Schedule       Gallery       About Trang       Contact Us

งานพิธีวิวาห์ใต้สมุทรครั้งที่ 21 เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมอันงดงาม และเต็มไปด้วยความหมาย ซึ่งทางหอการค้าจังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ขอเชิญคู่รัก และแขกพิเศษ มาร่วมพิธี ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-14-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมพิธีมีดังนี้

การสมัคร และการลงทะเบียน
สำหรับคู่บ่าวสาวที่เป็นนักดำน้ำ
กรุณากรอกใบสมัคร และใบลงทะเบียนสำหรับนักดำน้ำซึ่งแนบมาด้วย และส่งมาที่ :


หอการค้าจังหวัดตรัง (พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2560)
188 ถ.กันตัง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 | โทร. + 66 (0) 75 290 181 | แฟ็กซ์ : +66 (0) 75 290 182
อีเมลล์ : trangchamber@hotmail.com

เอกสารเพิ่มเติม
กรุณาแนบรูปถ่ายเดี่ยว หรือถ่ายเป็นคู่ มากับใบสมัคร ใบลงทะเบียนนักดำน้ำ และเอกสารเพิ่มเติม ดังรายการต่อไปนี้
• สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนา SCUBA License และ Dive Log Book

หมายเหตุ
นักดำน้ำกรุณานำอุปกรณ์ส่วนตัวเช่น หน้ากากดำน้ำ ชุด Wetsuit และ fins ไปด้วยตัวเอง  ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

• แบบฟอร์มใบสมัคร (.PDF) Download
• แบบฟอร์มลงทะเบียนนักดำน้ำ (.PDF) Download

© 2017 Trang Underwater Wedding Ceremony