Thai     English  
Home       Ceremony       Information       Join Us       Schedule       Gallery       About Trang       Contact Us
รายละเอียดแพ็คเกจงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2017 ครั้งที่ 21
รายละเอียดราคานี้ จัดทำขึ้นพิเศษ สำหรับคู่รัก หรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2017 ครั้งที่ 21
ระหว่างวันที่ 13-14-15 กุมภาพันธ์ 2560


รายละเอียด สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ ราคาแพ็คเกจ
แพ็คเกจที่ 1
คู่บ่าวสาว (ดำน้ำ)


แพ็คเกจ (รวมที่พัก)

• 1 ไดฟ์ สำหรับการจดทะเบียน สมรสใต้ทะเล
• ห้องพักแบบ Deluxe room 2 คืน (2 ท่าน)
• การเดินทาง ตลอดทั้งโปรแกรมที่ จังหวัดตรัง
• อาหารทุกมื้อ ตลอดทั้งโปรแกรม
• เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย แต่งหน้าทำผม ตลอด
ทั้งโปรแกรม
• อุปกรณ์ดำน้ำ เฉพาะ Tanks, Weight และ Belt
• ของที่ระลึกจากการจัดงาน
• ใบจดทะเบียนสมรสใต้ทะเล สำหรับคู่บ่าวสาว

• แผ่น DVD บันทึก Photo และ VDO   การร่วมกิจกรรมในงาน สำหรับคู่บ่าวสาวทุกคู่
30,000
บาท/คู่
แพ็คเกจที่ 2
ญาติคู่บ่าวสาว/ผู้ติดตาม
(ราคาต่อท่าน)


แพ็คเกจ (ไม่รวมที่พัก และการเดินทางในจังหวัดตรัง)

• เฉพาะอาหารมื้อเย็น 2 มื้อ
  งานเลี้ยงต้อนรับ วันที่ 13 ก.พ. ณ โรงแรมธรรมรินทร์   ธนา
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีวันที่ 14 ก.พ. ณ   โรงแรมอนันตรา บีช
  รีสอร์ท


1,500
บาท/ผู้ใหญ่
1,000
บาท/เด็ก

แพ็คเกจ (เรียนดำน้ำ)
สำหรับคู่บ่าวสาว


หลักสูตร Discover Scuba Dive
• ใช้เวลาเรียน 2 วัน
• เริ่มเรียน วันที่ 10-11 ก.พ. 2560 ณ จังหวัดตรัง

 

5,500
บาท/คน


ขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมพิธีมีดังนี้
การสมัคร และการลงทะเบียน
สำหรับคู่บ่าวสาวที่เป็นนักดำน้ำ
(โหลดได้จาก www.underwaterwedding.com)


ส่งมาที่:
หอการค้าจังหวัดตรัง (พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2017)
188 ถนนกันตัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร: 075 290 181 โทรสาร: 075 290 182

เอกสารเพิ่มเติม
กรุณาแนบรูปถ่ายเดี่ยว หรือถ่ายเป็นคู่ มากับใบสมัคร ใบลงทะเบียนนักดำน้ำ และเอกสารเพิ่มเติม ดังรายการต่อไปนี้
• สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนา SCUBA License และ Dive Log Book

หมายเหตุ
• นักดำน้ำกรุณานำอุปกรณ์ส่วนตัวเช่น หน้ากากดำน้ำ ชุด Wetsuit และ fins ไปด้วยตัวเอง
• แพคเกจนี้ไม่รวมค่าเดินทางมายังจังหวัดตรัง
• ใบจดทะเบียนสมรสใต้ทะเลสำหรับคู่บ่าวสาว    เป็นเพียงเกียรติบัตรที่ยืนยันการเข้าร่วมในพิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2017 ณ จังหวัด
   ตรังโดยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่อย่างใด
• กรุณาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

เงื่อนไขการชำระเงิน
• สามารถชำระผ่านเช็ค โดยสั่งจ่าย "หอการค้าจังหวัดตรัง" หรือโดยการโอนเงินมาที่
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรัง บัญชีชื่อ "หอการค้าจังหวัดตรัง"
  หมายเลขบัญชี 512-289262-6
• กรุณาแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงินมาที่หอการค้าจังหวัดตรัง
  โทรสาร: 075-290182 หรือ อีเมล: trangchamber@hotmail.com เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญต่อไป
© 2017 Trang Underwater Wedding Ceremony