Thai     English  
Home       Ceremony       Information       Join Us       Schedule       Gallery       About Trang       Contact Us
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา

ตรังหรือเมืองทับเที่ยง ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นเมืองแรกที่มีต้นยางพารา โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี นำพันธุ์มาจากมาเลเซียมาปลูกเป็นแห่งแรกของภาคใต้เมื่อพ.ศ.2442 และถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ตรังมีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำตรัง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหลวง และแม่น้ำปะเหลียน ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด

สถานที่ท่องเที่ยว

เกาะกระดาน เป็นเกาะที่สวยที่สุดของทะเลตรัง อยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะมุก และเกาะลิบงมีเนื้อที่ 600 ไร่ ซึ่ง 5 ใน 6 ส่วนของเกาะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยาน แห่งชาติหาดเจ้าไหมที่เหลือเป็นสวนยางและสวนมะพร้าวของเอกชนเกาะกระดานเป็นชายหาดที่มี ทรายขาวละเอียด และน้ำทะเลใสจนมองเห็น แนวปะการัง ซึ่งเป็นปะการังน้ำตื้นตลอดจนฝูงปลาหลากสีหลายพันธุ์ บนเกาะมีที่พักบริการทั้งของเอกชน และกรมป่าไม้
การเดินทาง มีเรือโดยสารจากท่าเรือปากเมง ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง เกาะเชือกเป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะกระดาน มีปะการังน้ำตื้นและน้ำลึก รวมทั้งฝูงปลาจำนวนมากอุดมสมบูรณ์สามารถเดินทางไปเกาะโดยลงเรือที่ท่าเรือปากเมง ใช้เส้นทางเดียวกับเกาะมุกและเกาะกระดาน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ค่าเช่าเรือเหมาลำ ราคาประมาณ 1,500 บาท/วัน

ถ้ำมรกต นับเป็นจุดเด่นที่สุดในทะเลตรังลักษณะของเกาะทางด้านทิศตะวันตก ส่วนใหญ่เป็นโขดหน้าผาหินสูงตระหง่าน หันหน้าออกสู่ทะเลทางฝั่งตะวันออก เป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน ชาวประมงที่ยังคงวิถีชีวิตของชาวเกาะไว้อย่างดี สามารถเดินเที่ยวรอบเกาะได้และไม่ห่างจากเกาะมุกมีถ้ำมรกต หรือถ้ำทะเลซึ่งมีความงดงามตระการตาอย่างมาก จากปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ สูงพ้นระดับน้ำพอเรือลอดได้หรือต้องว่ายน้ำเข้าไปถ้าหากน้ำมากระยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทางเข้าถ้ำแสงจากภายนอกจะสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำ ทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกตดูแปลกตาและมหัศจรรย์ในความสวยงาม ที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้าง เมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน นั่งเล่นน้ำได้ เกาะมุกมีที่พักเอกชนบริการ
การเดินทาง นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาะมุก สามารถลงเรือจากท่าเรือปากเมง อำเภอสิเกา ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที ค่าเช่าเรือเหมาลำ ราคาประมาณ 1,500 บาท/วัน หรือนั่งเรือโดยสารขึ้นที่ท่าเรือกวนตุงกูค่าเรือคนละ 40 บาท ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

เกาะลิบง ตั้งอยู่ที่ตำบลลิบงเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลตรัง มีพื้นที่ 25,000 ไร่ รอบๆเกาะเต็มไปด้วยหญ้าทะเล และพะยูน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมฝูงใหญ่ ของ ทะเลไทย เป็นแหล่งรวมนกหลายชนิดทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพมีให้ชมมาก โดยเฉพาะฤดูหนาว เกาะลิบงได้รับประกาศเป็น "เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง"และมีที่ทำการฯอยู่ที่เกาะแห่งนี้ด้วย รอบ ๆ เกาะมีแหลมและหาดหลายแห่ง เช่น ดตูน แหลมจุโหย แหลมทวด แหลมโต๊ะชัย เป็นต้น บริเวณแหลมจุโหยเป็นหาดทราย เวลาน้ำลดสามารถเดินไปถึงเกาะตูน ซึ่งมีนกทะเล นกชายเลน จำนวนมากที่เดินทางมาจากแถบหนาว บินมาอาศัยที่นี่แห่งเดียว เกาะนี้มีหมู่บ้านชาวประมงหลายหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จากเกาะลิบงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะเจ้าไหม และแหลมเจ้าไหม

เกาะสุกร เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอปะเหลียนเป็นเกาะขนาดใหญ่ อยู่ห่างชายฝั่งเพียง 3 กิโลเมตร บนเกาะมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 2,500 คน มีอาชีพประมง ทำสวนยาง และเกษตรกรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เหตุที่เกาะนี้ชาวอิสลาม อาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่แต่ชื่อเกาะสุกร เพราะในอดีตเกาะนี้เคยมีหมูป่าอยู่เป็นจำนวน มากบนเกาะยังมีผลไม้ที่มีชื่อเสียงคือแตงโม ซึ่งรู้จักกันดีในจังหวัดตรังและใกล้เคียงว่ามีรสหวานอร่อย จะมีมากในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน บนเกาะมีรีสอร์ทบริการหลายแห่งให้นักท่องเที่ยว ได้พักค้างแรม และหากต้องการนั่งเรือท่องเที่ยวไปตามเกาะในจังหวัดตรัง ก็สามารถจะเช่าเรือจาก ท่าเรือบนเกาะได้อีกด้วย

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ครอบคลุมพื้นที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และอำเภอละงู จังหวัดสตูล ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2537 ประกอบด้วย เกาะน้อยใหญ่ อาทิ เกาะเภตรา เกาะเขาใหญ่ เกาะลันตี เกาะลิดี เกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียงและเกาะเปรามะ

ประเพณี "กินเหนียว"

ประเพณีแต่งงานของชาวตรังนั้นถือเป็นเอกลักษณ์ อย่างหนึ่งที่แตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ โดยจะจัดเป็นเวลา 2 วัน วันแรกเรียกว่า 'วันตั้งการ' วันที่สองเรียกว่า 'วันแต่งงาน' โดยวันตั้งการนั้นนับเป็นวันที่มีแต่ความสนุกสนานซึ่ง ทั้งบ้านเจ้าบ่าว และเจ้าสาวจะมีการ จัดเลี้ยง และจะมีการเชิญญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทมาร่วมงาน โดยเริ่มงานเลี้ยงตั้งแต่เช้าจนค่ำ หนึ่งในอาหารที่สำคัญที่ใช้จัดเลี้ยงที่กลายมาเป็นชื่องานแต่งงานคือ "การกินเหนียว" ซึ่งอาจจะเรียกว่า "งานกินเหนียว หรือประเพณีกินเหนียว" ก็ได้ สำหรับวันที่สองคือวันแต่งงานนั้นก็มีพิธีการ และรูปแบบไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่น เหนียวหรือข้าวเหนียวถือเป็นสิ่งสำคัญใ นประเพณีแต่งงานของชาวตรัง การที่ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวกินเหนียวนั้น มีความเชื่อว่า "ข้าวเหนียว ทำให้คู่บ่าวสาว และครอบครัวทั้งสองฝ่าย รักกันเหนียวแน่น ยิ่งถ้าบ้านไหนทำข้าวเหนียวแกงไก่ได้รสชาติดี ก็จะเป็นที่ร่ำลือกันว่า ในอนาคต ครอบครัวนั้น ๆ จะมีความสุข เปรียบเสมือน รสชาติกลมกล่อมของ ข้าวเหนียวแกงไก่ที่มีทั้งหวาน มัน เค็ม เผ็ดเล็กน้อย และมีสีสันที่สวยงาม" หากจะเรียกตามภาษาท้องถิ่นแล้ว "กินเหนียว ใต้เล" หมายความถึง "พิธีวิวาห์ใต้สมุทร" ซึ่งบรรยากาศจริงของ "การกินเหนียว" ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองพิธีวิวาห์ใต้สมุทร เพื่อให้ คู่รัก และผู้มาเยือนได้ร่วมสัมผัสถึงความรักจากเมืองตรัง และชาวตรัง
© 2017 Trang Underwater Wedding Ceremony